หน้าแรก        รับประกัน        เรื่องหน้ารู้        ติดต่อเรา
 
นาฬิการวน
ปรึกษาได้
รู้จักแก่นขนุน โทร
089 778 8054

ทำความสะอาด
การถอดใส่สะลัก
การตัดสาย 
การตั้งเวลาอย่างถูกต้อง
เครื่องมือบางส่วน
 
สายแสตนเลส
สายหนัง
สายยาง 
สะลักแบบพิเศษ
สะลักหลายขนาด
หูค้องสายหนัง
รับทำเว็บไซต์แบบเรียบง่าย
 
หน้าแรก
รับประกัน 
เรื่องหน้ารู้(ถอดประกอบ)
ติดต่อเรา
 
ทำเพลงของเราแบบง่ายๆ
เครื่องมือทำเพลง 
ฟังเพลงที่ทำเอง
รู้จักแก่นขนุน
 
แก่นขนุน

ชื่อนี้มีคุณพี่ท่านหนึ่ง ตั่งชื่อให้ครับขอบคุณ

คุณพี่สนอง บุญศักดิ์ ครับ ที่ตั่งชื่อนี้ให้ เพลงที่คุณได้ฟังใน
Twatch

ทั้งชุด1และชุด2 เอามาบางเพลงให้ฟังและดูกันแค่คุณฟังและดู แก่นขนุน...สามคำนี้

ก็มีความหมายที่ได้ทำเพลงออกมาสู่คนฟัง แก่นขนุนไม่ได้วาดหวังว่าจะดีเหมือนในค่ายเพลงครับ


แก่นขนุนหมายถึง...เนื้อในที่ดี
...ทำเครื่องดนตรีก็ได้เสียงที่ดี เป็นเครื่องลางนำโชคนุนนำชีวิตก็ดี
.........ขอบคุณครับ   แก่นขนุน


เครื่องมือทำเพลง       ฟังเพลงที่ทำเอง       ทำเพลงของเราแบบง่ายๆ 
ท่านเยี่ยมชมเว็ไซท์เป็นลำดับที่ Free Hit Counters นับจากวันที่ 09 ม.ค. 2555 เป็นต้นมา
ลิขสิท
ธิ์ถูกต้อง © 2012 โดย จเณชา มลฑณจรัส
089-77-88-054