หน้าแรก        รับประกัน        เรื่องหน้ารู้        ติดต่อเรา
 
นาฬิการวน
ปรึกษาได้
เรื่องหน้ารู้ ของนาฬิกา โทร
089 778 8054
 
ทำความสะอาด
การถอดใส่สะลัก
การตัดสาย 
การตั้งเวลาอย่างถูกต้อง
เครื่องมือบางส่วน
 
สายแสตนเลส
สายหนัง
สายยาง 
สะลักแบบพิเศษ
สะลักหลายขนาด
หูค้องสายหนัง
รับทำเว็บไซต์แบบเรียบง่าย
 
หน้าแรก
รับประกัน 
เรื่องหน้ารู้(ถอดประกอบ)
ติดต่อเรา
 
ทำเพลงของเราแบบง่ายๆ
เครื่องมือทำเพลง 
ฟังเพลงที่ทำเอง
รู้จักแก่นขนุน
 
เรื่องหน้ารู้.............

นาฬิกาที่เป็นระบบกลไกลที่เรียกกันง่ายๆว่า ออโต้เมติก (AUTOMATIC) ,หรือไขลาน

1.นาฬิกาส่วนใหญ่ที่ใช้เครื่องระบบ ออโต้เมติก (AUTOMATIC) บางยีห้อบางรุ่นมีสองระบบอยู่ในตัวเดียวกัน รู้เพิ่มเติม

2.
หลายวันแล้วที่วางนาฬิกาเรือนโปรดไว้ ก่อนที่จะสวมใส่ ไม่ควรเคาะหรือตรีกระแทกแรงๆ รู้เพิมเติม

3.
ความแตกต่างของโครงสร้างตัวเรือน มีผลกับการใช้งานและอาจมีผลข้างเคียงกับผิวหนัง รู้เพิ่มเติม

4.
เครื่องที่ใช้เอามาประกอบเป็นนาฬิกาของยี่ห้อต่างๆ ก็จะมีทั้งเครื่องคุณภาพสูง และเครื่องคุณภาพต่ำ รู้เพิ่มเติม

5.
จากความรู้..ของช่างข้างถนน วิธีที่เกี่ยวกับการซ่อมนาฬิกา สำหรับท่านที่สนใจอยากศึกษา รู้เพิ่มเติม
นาฬิกาที่เป็นระบบกลไกลที่เรียกกันง่ายๆว่า ออโต้เมติก (AUTOMATIC) ,หรือไขลาน


  
ท่านเยี่ยมชมเว็ไซท์เป็นลำดับที่ Free Hit Counters นับจากวันที่ 09 ม.ค. 2555 เป็นต้นมา
ลิขสิท
ธิ์ถูกต้อง © 2012 โดย จเณชา มลฑณจรัส
089-77-88-054