หน้าแรก        รับประกัน        เรื่องหน้ารู้        ติดต่อเรา
 
นาฬิการวน
ปรึกษาได้
ดูแลทำความสะอาดภายนอก โทร
089 778 8054
 
ทำความสะอาด
การถอดใส่สะลัก
การตัดสาย 
การตั้งเวลาอย่างถูกต้อง
เครื่องมือบางส่วน
 
สายแสตนเลส
สายหนัง
สายยาง 
สะลักแบบพิเศษ
สะลักหลายขนาด
หูค้องสายหนัง
รับทำเว็บไซต์แบบเรียบง่าย
 
หน้าแรก
รับประกัน 
เรื่องหน้ารู้(ถอดประกอบ)
ติดต่อเรา
 
ทำเพลงของเราแบบง่ายๆ
เครื่องมือทำเพลง 
ฟังเพลงที่ทำเอง
รู้จักแก่นขนุน
 
ความสะอาดภายนอก

เรื่องทำความสะอาดนาฬิกาเรือนโปรดของเรานั้นเอาแบบ

ง่ายๆเบื้องต้นเลยครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยได้แนะนำลูกไปครับ

ผ่านไปจนถึงวันที่ลูกค้ากลับมาใส่ถ่านอีกรอบครับ จึงเห็นผลจากการทำความ

สะอาดด้วยการเช็ดให้ทั่วทั้งเรือนเมื่อถอดทุกครั้ง ผมก็ทำอยู่และทำความสะอาด

ด้วยการใช้แปรงสีฟันเก่าของเราที่ใช้แล้วกับยาสีฟันบีบใส่เล็กน้อย แล้วทิ้มๆจิ้มๆขัดๆครับเรือนนี้ผมใช้อยู่เป็นประจำครับ ผมจะใช้แปรงสีฟันเก่าของผม
กับยาสีฟันบีบใส่เล็กน้อย แล้วทิ้มๆจิ้มๆขัดๆ อาทิตย์ละครั้งโดยประมาณครับหน้าแรก        รับประกัน        เรื่องหน้ารู้        ติดต่อเรา
 
 
ท่านเยี่ยมชมเว็ไซท์เป็นลำดับที่ Free Hit Counters นับจากวันที่ 09 ม.ค. 2555 เป็นต้นมา
ลิขสิท
ธิ์ถูกต้อง © 2012 โดย จเณชา มลฑณจรัส
089-77-88-054